Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát

Trà Linh chi

Trà linh chi Hàn Quốc
260.000 đ

Cao đông trùng hạ thảo

Viên Linh chi

Viên linh chi sâm nhung Hàn Quốc
250.000 đ

Cao Linh Chi

Cao linh chi núi đá Hàn Quốc
1.200.000 đ
Cao linh chỉ đỏ Hàn Quôc KGS
1.500.000 đ
Cao linh chi núi đá Hàn Quốc GOLD
800.000 đ
Cao linh chi nhân sâm Hàn Quốc Geumsan
2.200.000 đ
Cao linh chi nhân sâm hàn quốc
1.600.000 đ
Cao linh chi Pocheon hộp 5 lọ
800.000 đ

Nấm Linh chi

Nấm linh chi đỏ núi đá Hàn Quốc 1 kg
1.600.000 đ 1.400.000 đ
-12%
Nấm linh chi Hàn Quốc thượng hạng hộp quà tặng 1kg
2.200.000 đ 2.000.000 đ
-9%
Nấm linh chi hàn Quốc vàng 1kg
900.000 đ
Nấm linh chi núi vàng Hàn Quốc 1 kg
1.800.000 đ 1.250.000 đ
-31%